14.10.2013
Sala 445 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Tomasz Golan

Wpływ oddziaływań przez prądy wymiany mezonów na analizę danych MiniBooNE

Kolaboracja MiniBooNE zmierzyła różniczkowy przekrój czynny na rozpraszanie elastyczne neutrin przez prądy neutralne. Na podstawie tych danych wyznaczone zostały wartości masy aksjalnej oraz wkładu od morza kwarków dziwnych do czynników postaci, jednak w analizie nie uwzględniono oddziaływań przez prądy wymiany mezonów (MEC). Na seminarium omówię wpływ MEC na analizę tych danych, wykonaną przy użyciu generatora Monte Carlo oddziaływań neutrin NuWro.