18.11.2013
Sala 445 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

dr Jakub Żmuda

Modelowanie produkcji pojedynczych pionów

Produkcja pojedynczych pionów jest jednym z najważniejszych kanałów oddziaływania w neutrinowych eksperymentach akceleratorowych o energii wiązki rzędu 1 GeV. Sporą część mierzonego przekroju czynnego da sie tam wyjaśnić wzbudzeniem rezonansu Delta, ale bardziej realistyczne odtworzenie danych wymaga wprowadzenia tzw. "tła nierezonansowego". Seminarium dotyczyć będzie dwóch popularnych modeli tła: Hernandeza-Nievesa-Valverde oraz Fogli-Nardulli. Pokazane będą ich najważniejsze dynamiczne różnice i podobieństwa. Modele przetestujemy na precyzyjnych danych z rozpraszania elektronów na protonie.