14.06.2007
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Aneta Dribczak

Algebraizacja rachunków różniczkowych (algebra nieprzemienna)