13.06.2014
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Zbigniew Haba

Big Bang i KTP ***** Big Bang and QFT

Omówię sukcesy i trudności w zastosowaniu klasycznej i kwantowej teorii pola do kosmologii. Przedstawię modele gorącego Wszechświata, inflacji i obecnej przyśpieszonej ekspansji. Opiszę przybliżenia i założenia wprowadzane przy konstrukcji takich modeli. ***** Successes and difficulties of the contemprorary cosmology are reviewed. It is pointed out that such a theory is a compilation of classical and quantum field theories. Problems with a smooth coexistence of such theories will be discussed.