dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Osobowość czy sytuacja - czy debata psychologiczna może wnieść coś nowego do modelowania agentowego i vice versa