Aktualności
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beaty Kowal #Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beaty Kowal odbędzie się 17 czerwca 2022 roku o godz. 12:15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2757/233/kowal-beata.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Josui Ungera #

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Josui Ungera odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00. Obrona przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym w sali 422  przy ul. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław z możliwością dołączenia zdalnego w aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Odnośnik do wydarzenia: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się tutaj: https://bip.uni.wroc.pl/2756/233/unger-josua.html

Obrona pracy doktorskiej mgr. Aleksandra Dubinina #

Dnia 9 czerwca o godz. 12:15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 Mgr. Aleksandra Dubinina

 pt.: Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

Promotor:
Prof. dr hab. David Blaschke

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Broniowski, IFJ PAN i IF UJK
prof. dr D. Ebert - Uniwersytet Humboldta, Berlin

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu : http://www.ift.uni.wroc.pl/doctorates

Habilitacja dr. Janusza Miśkiewicza #

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że 22.12.2014r. zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne dr. Janusza Miśkiewicza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.


Autoreferat:
Innowacyjne metody analizy nieliniowych korelacji krzyżowych w układach złożonych


Skład komisji habilitacyjnej

Recenzja - prof. A.Lipowski, Recenzja - prof. R.Kutner, Recenzja - prof. W.Nowak (uzupełnienie)

Obrona pracy doktorskiej mgr Rafała Łastowieckiego #

Dnia 16 czerwca 2015r. o godz.14.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Rafała Łastowieckiego

 pt.: Nambu–Jona–Lasinio quark matter modeling for neutron stars physics.

Promotor :

prof. dr hab. David Blaschke - UWr

Recenzenci :

prof. dr hab. Paweł Haensel – CAMK-PAN W-wa

dr hab. Dariusz Prorok - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Habilitacja dr Janusza Szwabińskiego #

Dnia 2 czerwca 2015r. zostało zakończone postępowanie habilitacyjne dr. Janusza Szwabińskiego. Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Januszowi Szwabińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplinie - fizyka.

Autoreferat:
        Metody fizyki statystycznej w badaniach stabilności sieci pokarmowych

Skład komisji habilitacyjnej, harmonogram postępowania habilitacyjnego

Recenzja - prof. A.Lipowski, Recenzja - prof. D.Makowiec, Recenzja - prof. B.Dybiec

Obrona pracy doktorskiej mgr Daniela Zabłockiego #

Dnia 13 marca 2015 r. o godz. 12.15 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Daniela Zabłockiego

pt.: Meson and diquark correlations in a chiral model for normal and color superconducting quark matter

 

Promotor:  prof. dr hab. David Blaschke UWr

Recenzenci:

          prof. dr Dietmar Ebert - Uniwersytet Humboldta w Berlinie

          prof. dr hab. Wojciech Broniowski - Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

 Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki UWr przy pl. Maksa Borna 9 we Wrocławiu.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Nyczki #

Dnia 24 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Piotra Nyczki

 

 pt.: Przejścia fazowe w uogólnionym modelu q-wyborcy na grafie zupełnym

 

Promotor : dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. PWr - Instytut Fizyki PWr.

Recenzenci :

         prof. dr hab. Antoni Mituś - Instytut Fizyki PWr

         prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki UW

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Daniela Niewieczerzała #

 

Dnia 3 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Daniela Niewieczerzała

 

 pt.: Symulacja obrazów mikroskopii jonowej i jej zastosowanie do ostrzy wolframowych pokrytych fasetkami.

 

Promotor : dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci :

         dr hab. Mirosław Dudek, prof.UZ - Instytut Fizyki UZ

         dr hab. Robert Bryl - Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

streszczenie, recenzja - dr R.Bryl, recenzja - dr M.Dudek

Obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Pamuły #

Dnia 27 września 2013 r. o godz. 12:30 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Grzegorza Pamuły

pt.: "Multifraktalne tło skończonych sygnałów perzystentnych oraz ich transformacji nieliniowych wraz z zastosowaniami interdyscyplinarnymi"

Promotor: dr hab. Dariusz Grech - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki Doświadczalnej, UW

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Obrona pracy doktorskiej #

Dnia 28 czerwca 2013 r. o godz.12:00.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Jakuba Jankowskiego pt: "A Holographic Perspective on Strongly Interacting Matter Properties at Finite Temperatures and Densities"Promotor:dr hab. Michał Spaliński, prof.UwB- Wydział Fizyki UwB Narodowe Centrum Badań Jądrowych .

Promotor pomocniczy:
dr Michał P. Heller – Universiteit van Amsterdam Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald Janik - Instytut Fizyki UJ
2. prof. dr hab. Zygmunt Lalak - Instytut Fizyki Teoretycznej UW

Praca doktorska mgr. Jakuba Jankowskiego jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki
Streszczenie pracy wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr : www.ift.uni.wroc.pl.

streszczenie, recenzja - prof. Janik, recenzja - prof. Lalak

Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 25 czerwca 2013 r. o godz.12:30.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy

pt: "Quantum Mechanical Model for Quarkonium Production In Heavy Ion Collisions "


Promotor: Prof.dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci:
1. prof.dr Gerd Röpke - Institut für Physik Universität Rostock
2. dr hab. Dariusz Prorok - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Praca doktorska mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Gość Instytutu #
W dniach 5 - 8.06.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor T.R. GOVINDARAJAN z Mathscience Institute w Chennai (przedtem Madras), obecnie w Max-Planck Institut für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut) w Poczdamie k/ Berlina. Profesor T.R. Govindarajan przyjeżdża na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i wygłosi 6.06.2013 r. o godz. 16:15 w sali 422, wykład p.t. " Algebraic Quantum Physics: Statistics and Entanglement"
Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 12 czerwca 2012 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Remigiusza Durki

pt: "Deformed BF theory as theory of gravity and supergravity "


Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Krzysztof Meissner - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
2. dr hab. Bogusław Broda, prof. UŁ - Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska mgr. Remigiusza Durki jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Obrona doktorska #
Dnia 14 lutego 2012r. o godz.12.00 w Sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Damiana Chorążkiewicza

Macierze splatania w dwuwymiarowej N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola


Promotor: dr hab. Zbigniew Jaskólski, prof. UWr

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald A. Janik - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
2. prof. dr hab. Zbigniew Haba - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
Obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Pachoł #

Obrona odbędzie się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, pl. Maksa Borna 9 sala 422.


30 września 2011 r., godz. 12:30

mgr Anna Pachoł


„ Kappa-Minkowski spacetime: mathematical formalism and applications
in Planck scale physics”


Promotor:

dr hab. Andrzej Borowiec Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


dr hab. Andrzej Sitarz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Obrony rozpraw doktorskich #
Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

1 czerwca 2010 r., godz. 11:00

mgr Mariusz Żaba


p.t. „Nieodwracalna dynamika kwantowych układów optycznych”


Promotor:

prof. dr hab. Robert Olkiewicz Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Robert Alicki – Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański


dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor #
Dnia 22 września 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Woronowiczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


22 września 2009 r., godz. 11:00Mgr Mariusz Woronowicz


pt. „Kwantowanie teorii pola na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach"

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Kosiński –   Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor #
Dnia 23 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Sylwii Krupie  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor #
Dnia 19 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Łukaszowi Derkaczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor #
Dnia 9 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Krzysztofowi Pawlikowskiemu  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

 1. 9 czerwca 2009 r., godz. 13:30


  mgr Krzysztof Pawlikowski


  pt. „Model dwuskładnikowego gazu sieciowego o zmiennym zasięgu oddziaływania"


  Promotor:
  prof. dr hab. Andrzej Pękalski – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Kutner – Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Zbigniew Koza – Uniwersytet Wrocławski

 2. 19 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Łukasz Derkacz


  pt. „Splątanie a interferencja w otwartych układach dwóch atomów trójpoziomowych"


  Promotor:
  dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. U.Wr. – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Tanaś – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  prof. dr hab. Karol Życzkowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 3. 23 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Sylwia Krupa


  pt. „Analiza układów spinów isingowskich z zero-temperaturowymi lokalnymi dynamikami"


  Promotor:
  dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab.Adam Lipowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. U.Z., – Uniwersytet Zielonogórski

Nowy doktor #
Dnia 3 kwietnia 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Maciejowi Matyce  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


3  kwietnia 2009 r., godz. 12:00Mgr Maciej Matyka


pt. „Modelowanie numeryczne transportu płynów
przez ośrodki porowate"

Promotor:

dr hab. Zbigniew Koza,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Pierański –   Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
dr hab. Marek Wolf Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor habilitowany #
Dnia 24 marca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Borowcowi  stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor habilitowany #
Dnia 20 czerwca 2008 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Prorokowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.