Aktualności
Obrona pracy doktorskiej mgr Rafała Łastowieckiego #

Dnia 16 czerwca 2015r. o godz.14.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Rafała Łastowieckiego

 pt.: Nambu–Jona–Lasinio quark matter modeling for neutron stars physics.

Promotor :

prof. dr hab. David Blaschke - UWr

Recenzenci :

prof. dr hab. Paweł Haensel – CAMK-PAN W-wa

dr hab. Dariusz Prorok - UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Daniela Niewieczerzała #

 

Dnia 3 lutego 2015 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  

                             mgr. Daniela Niewieczerzała

 

 pt.: Symulacja obrazów mikroskopii jonowej i jej zastosowanie do ostrzy wolframowych pokrytych fasetkami.

 

Promotor : dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci :

         dr hab. Mirosław Dudek, prof.UZ - Instytut Fizyki UZ

         dr hab. Robert Bryl - Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr

Praca jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

streszczenie, recenzja - dr R.Bryl, recenzja - dr M.Dudek

Obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Pamuły #

Dnia 27 września 2013 r. o godz. 12:30 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Grzegorza Pamuły

pt.: "Multifraktalne tło skończonych sygnałów perzystentnych oraz ich transformacji nieliniowych wraz z zastosowaniami interdyscyplinarnymi"

Promotor: dr hab. Dariusz Grech - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Kutner - Instytut Fizyki Doświadczalnej, UW

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Obrona pracy doktorskiej #

Dnia 28 czerwca 2013 r. o godz.12:00.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Jakuba Jankowskiego pt: "A Holographic Perspective on Strongly Interacting Matter Properties at Finite Temperatures and Densities"Promotor:dr hab. Michał Spaliński, prof.UwB- Wydział Fizyki UwB Narodowe Centrum Badań Jądrowych .

Promotor pomocniczy:
dr Michał P. Heller – Universiteit van Amsterdam Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald Janik - Instytut Fizyki UJ
2. prof. dr hab. Zygmunt Lalak - Instytut Fizyki Teoretycznej UW

Praca doktorska mgr. Jakuba Jankowskiego jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki
Streszczenie pracy wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr : www.ift.uni.wroc.pl.

streszczenie, recenzja - prof. Janik, recenzja - prof. Lalak

Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 25 czerwca 2013 r. o godz.12:30.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy

pt: "Quantum Mechanical Model for Quarkonium Production In Heavy Ion Collisions "


Promotor: Prof.dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci:
1. prof.dr Gerd Röpke - Institut für Physik Universität Rostock
2. dr hab. Dariusz Prorok - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Praca doktorska mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Gość Instytutu #
W dniach 5 - 8.06.2013 roku gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor T.R. GOVINDARAJAN z Mathscience Institute w Chennai (przedtem Madras), obecnie w Max-Planck Institut für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut) w Poczdamie k/ Berlina. Profesor T.R. Govindarajan przyjeżdża na zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego i wygłosi 6.06.2013 r. o godz. 16:15 w sali 422, wykład p.t. " Algebraic Quantum Physics: Statistics and Entanglement"
Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 12 czerwca 2012 r. o godz.11.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Remigiusza Durki

pt: "Deformed BF theory as theory of gravity and supergravity "


Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Krzysztof Meissner - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
2. dr hab. Bogusław Broda, prof. UŁ - Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska mgr. Remigiusza Durki jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.
Obrona doktorska #
Dnia 14 lutego 2012r. o godz.12.00 w Sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Damiana Chorążkiewicza

Macierze splatania w dwuwymiarowej N=1 supersymetrycznej konforemnej teorii pola


Promotor: dr hab. Zbigniew Jaskólski, prof. UWr

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald A. Janik - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
2. prof. dr hab. Zbigniew Haba - Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
Obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Pachoł #

Obrona odbędzie się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, pl. Maksa Borna 9 sala 422.


30 września 2011 r., godz. 12:30

mgr Anna Pachoł


„ Kappa-Minkowski spacetime: mathematical formalism and applications
in Planck scale physics”


Promotor:

dr hab. Andrzej Borowiec Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


dr hab. Andrzej Sitarz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Obrony rozpraw doktorskich #
Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

1 czerwca 2010 r., godz. 11:00

mgr Mariusz Żaba


p.t. „Nieodwracalna dynamika kwantowych układów optycznych”


Promotor:

prof. dr hab. Robert Olkiewicz Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski


Recenzenci:

prof. dr hab. Robert Alicki – Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański


dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor #
Dnia 22 września 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Woronowiczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


22 września 2009 r., godz. 11:00Mgr Mariusz Woronowicz


pt. „Kwantowanie teorii pola na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach"

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Lukierski,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Kosiński –   Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor #
Dnia 23 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Sylwii Krupie  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor #
Dnia 19 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Łukaszowi Derkaczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor #
Dnia 9 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Krzysztofowi Pawlikowskiemu  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają się w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.

 1. 9 czerwca 2009 r., godz. 13:30


  mgr Krzysztof Pawlikowski


  pt. „Model dwuskładnikowego gazu sieciowego o zmiennym zasięgu oddziaływania"


  Promotor:
  prof. dr hab. Andrzej Pękalski – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Kutner – Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Zbigniew Koza – Uniwersytet Wrocławski

 2. 19 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Łukasz Derkacz


  pt. „Splątanie a interferencja w otwartych układach dwóch atomów trójpoziomowych"


  Promotor:
  dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. U.Wr. – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Ryszard Tanaś – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  prof. dr hab. Karol Życzkowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 3. 23 czerwca 2009 r., godz. 12:00


  mgr Sylwia Krupa


  pt. „Analiza układów spinów isingowskich z zero-temperaturowymi lokalnymi dynamikami"


  Promotor:
  dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron – Uniwersytet Wrocławski
  Recenzenci:
  prof. dr hab.Adam Lipowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. U.Z., – Uniwersytet Zielonogórski

Nowy doktor #
Dnia 3 kwietnia 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Maciejowi Matyce  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9. 


3  kwietnia 2009 r., godz. 12:00Mgr Maciej Matyka


pt. „Modelowanie numeryczne transportu płynów
przez ośrodki porowate"

Promotor:

dr hab. Zbigniew Koza,  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Pierański –   Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
dr hab. Marek Wolf Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Nowy doktor habilitowany #
Dnia 24 marca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Borowcowi  stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Nowy doktor habilitowany #
Dnia 20 czerwca 2008 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Prorokowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.